Villkor - Frilansa

Du får inte använda vår webbplats Frilansa.nu och Paypal till att begå brott.

Som medlem på Frilansa.nu ansvarar du själv för att uppfylla alla lagar i alla dina handlingar som har samband med din användning av Frilansa.nu och PayPals tjänster, oberoende av syftet med användningen.

Avtal mellan frilansare och arbetsgivare är bindande, därför är det viktigt att båda parter ser över och godkänner varandras villkor innan arbetet börjar och slutförs.

Det är förbjudet att:
  1. Bryta mot någon lag, stadga, förordningen eller förordning.
  2. Avse transaktioner avseende (a) narkotika, steroider, vissa kontrollerade ämnen eller andra produkter som utgör en risk för konsumenternas säkerhet, (b) drogtillbehör, (c) objekt som uppmuntrar, främjar, underlättar eller instruerar andra att bedriva olaglig verksamhet, (d) stulna varor inklusive digitala och virtuella varor (e) föremål som främjar hat, våld, ras intolerans eller den ekonomiska exploateringen av ett brott, (f) föremål som anses stötande, (g) objekt som gör intrång eller bryter mot någon upphovsrätt, varumärke, rätt till offentlighet eller sekretess eller några andra farmaceutiska rätt enligt lagstiftningen i någon jurisdiktion, (h) vissa sexuellt orienterade material eller tjänster, (i) ammunition, vapen, eller vissa skjutvapen delar eller tillbehör eller (j), vissa vapen eller knivar som regleras i lag.
  3. avser transaktioner som (a) visar den personliga informationen för tredje parter som strider mot lagen, (b) stödja pyramid eller ponzi system, matrix program, andra ”bli rik snabbt” system eller vissa multi-level marketing program, (c) är associerade med inköp av livränta eller lotteri kontrakt, lekmanna-away system, offshore bank eller transaktioner för att finansiera eller refinansiera skulder som finansieras av ett kreditkort, (d) är för försäljning av vissa poster innan säljaren har kontroll eller innehav av artikeln, (e) vid betalning processorer att samla in betalningar för köpmän, (f), associeras med försäljning av resecheckar eller postanvisningar, (h) innebär valutaväxling eller kontrollera inlösning företag eller (i) innebär vissa kredit reparation, skuld avvecklingstjänster, kredittransaktioner eller försäkringsverksamhet.
  4. innebär försäljning av produkter eller tjänster som identifierats av myndigheter att ha en hög sannolikhet för att vara bedrägliga.
  5. bryta mot gällande lagar eller industrin förordningar när det gäller försäljning av a tobaksvaror, eller (b) receptbelagda läkemedel och enheter.
  6. innebär spelande, gaming och/eller annan verksamhet med en inträdesavgift och ett pris, inklusive, men inte begränsat till casinospel, Sportspel, häst eller greyhound racing, lotter, andra ventures som underlättar spelandet, Skicklighetsspel (oavsett om det är juridiskt definieras som ett lotteri) och utlottningar om operatören har erhållit godkännande i förväg från PayPal och operatör och kunder finns uteslutande i jurisdiktioner där sådan verksamhet tillåts enligt lag.
Spara filter
×